Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Kontakt

Zamawiający:

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
tel.: +48 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

Podmiot odpowiedzialny:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 853 40 71 do 74
fax: +48 17 853 64 84
e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu: Aleksander Trzciniecki
tel.: +48 17 230 27 36

gddkia - logotyo

Konsultant:

Safege S.A.S Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa

Biuro Inżyniera Kontraktu:
SAFEGE Oddział w Polsce
Trzebuska 480,
36-050 Sokołów Małopolski

Inżynier Kontraktu: Marcin Czarnik
tel.: 17 771 21 13
e-mail: biuro.s19kontraktc@suezpolska.pl 

Safege-logo

Wykonawca:

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9, 
01-204 Warszawa

Biuro Budowy:
Budimex S.A.
ul. Rzeszowska 91,
36-050 Sokołów Małopolski

Dyrektor Kontraktu: Andrzej Nohel

tel. 17 742 14 47
e-mail: S19_zadanieC@budimex.pl

budimex

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl