Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 22/05/2020

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sokołów Małopolski i Urzędu Gminy Kamień

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski oraz Urzędzie Gminy Kamień zostało wywieszone Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.05.2020 r. informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz Obwieszczenie z dnia 21.05.2020 r. o dokonaniu korekty wniosku o ZnRID  dla zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S19 relacji Kuźnica - Barwinek na odcinku od km 440+635,00 do km 448+821,88 wraz z budową dwóch węzłów drogowych na skrzyżowaniu z istniejącą drogą krajową DK 19 Kużnica - Barwinek w miejscowości Kamień i miejscowości Sokołów Małopolski oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych". Z treścią przedmiotowych obwieszczeń można zapoznać się TUTAJ

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl