Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu maju 2022 r., Wykonawca realizował następujące prace:

 

  • Roboty drogowe

  W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace:

   

  • prowadzenie robót porządkowych i utrzymaniowych
  • usunięcie wad oraz prac zaległych

   

  • Roboty mostowe

  W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

   

  • Prowadzenie robót porządkowych i utrzymaniowych
  • usunięcie wad oraz prac zaległych

   

  • Roboty branżowe

  W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:

   

  • Prowadzenie robót porządkowych i utrzymaniowych
  • usunięcie wad oraz prac zaległych

 

                                                                                                                                          

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl