Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 12/03/2020

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZnRID na tablicy ogłoszeń UG Sokołów Małopolski i UG Kamień

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sokołów Małopolski i Urzędzie Gminy Kamień zostało wywieszone obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S19 relacji Kuźnica - Barwinek na odcinku od km 440+635,00 do km 448+821,88 wraz z budową dwóch węzłów drogowych na skrzyżowaniu z istniejącą drogą krajową DK 19 Kużnica - Barwinek w miejscowości Kamień i miejscowości Sokołów Małopolski oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych".

 

    

 

 

 

  

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl