Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 11/12/2020

Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej DK 19 w związku z budową węzła Kamień - zmiana terminu

Informujemy, że planowana na dzień 11.12.2020 r. zmiana organizacji ruchu na Węźle Kamień została odwołana. O kolejnym terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu poinformujemy odrębnym komunikatem.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl