Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

/ Data podpisania umowy
z Wykonawcą

10.10.2017 r.

/ Data podpisania umowy
z Nadzorem Inwestorskim

17.10.2017 r.

/ Data zakończenia
inwestycji

09.05.2020 r.

/ Numer projektu

POIS.03.01.00 - 00-0007/15

/ Nazwa kontraktu

Opis Kontraktu


Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości ok. 7,9 km. Początek odcinka C drogi S-19 przyjęto przed węzłem Kamień. Następnie trasa drogi ekspresowej skręca lekko na południowy zachód, gdzie w okolicach km 443+000 przecina trasę drogi powiatowej nr 1211R. Około 700 m dalej zlokalizowane zostaną Miejsca Obsługi Pasażerów MOP Górno. Potem lekkim łukiem zmienia kierunek na południowo – wschodni, przecinając trasy dróg gminnych a także omijając od wschodu i zachodu duże kompleksy leśne. Około 1,5 km dalej zlokalizowany będzie węzeł Sokołów Małopolski Północ, na którym projektowana trasa S19 będzie krzyżować się ze starą trasą DK 19. Bezpośrednio za węzłem znajdować się będzie Obwód Utrzymania Drogi. Dalej trasa będzie się łączyć z istniejącym odcinkiem drogi S19.
Zobacz więcej

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl