Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

2. Informacja dla Podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji drogowych GDDKiA

3. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców


PODWYKONAWCY

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

Beton System Sp. z o.o. Sp.K

Ulepszenie warst nasypu i wykonanie warstw konstrukcyjnych i wartsw podłoża

20.12.2019

03.01.2020

2.

SOLEY SP.Z O.O.

Dostawa i wykonanie wzmocnienia gruntu w zakresie pod fundamentami

27.04.2020

07.05.2020

3.

KONSORCJUM: TELWAY Sp. z o.o.(lider); CAT Traffic Sp. z o.o.;  P.H.U”TELSAT” Grzegorz Kawka;  Trax Elektonik A. Moryc, M. Tomecki, L.Tuszyński Sp. J.; APM PRO Sp. z o.o.

Dostawa i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przygotowaniem projektu technologicznego

08.04.2020

30.04.2020

4.

Zakład Usług Leśnych "CENTROLAS"Józef Ziemiański

Wycinka i karczowanie drzew i krzewów (z odwozem) w tym pozostawienie części karpiin oraz zrębów na potrzeby kontraktu

18.03.2020

02.06.2020

5.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie

Przebudowa rowów melioracyjnych (bez przepustów) wraz z umocnieniem oraz przebudowa drenów rolniczych zgodnie z załącznikiem nr 1

18.05.2020

22.05.2020

6."OLAN POŁUDNIE" Sp.z o.o.Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie na pasach technologicznych03.06.202016.06.2020
7.KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.Dostawa i montaż łożysk elastomerowych i garnkowych11.05.202010.06.2020
8.Hydromost-Invest Baran MariuszWykonanie izolacji termozgrzewalnej na obiektach inżynierskich29.05.202001.07.2020
9.Józef Stopyra Firma Handlowo-Usługowa A&JZasypanie wykopów i nasypy wraz z zagęszczeniem18.06.202001.07.2020
10.MDL SYSTEM SP. ZO.O.Kompleksowe wykonanie i demontaż przyłączy budowlanych do obiektów inżynierskich10.06.202002.07.2020
11.Usługi Remontowo-Budowlane Ignacy KołodziejWykonanie robót żelbetowych na obiektach inżynierskich10.06.202002.07.2020
12.AIMES Sp. z o.o.Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem -gruntem nieprzepuszczalnych16.06.202002.07.2020
13.MD TECHNOLOGIE Sp. z o.o.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką odporną nachlorki o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań, nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych26.06.202007.07.2020
14.Firma Budowlana KRAP-BUD Krzysztof Rutana Sp. J.Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich WD-36,WD-38,WD-42,WD-4401.07.202016.07.2020
15."ŻELBUD" Michał ŻelazoMontaż zbrojenia w elementach żelbetowych obiektów inżynierskich08.07.202016.07.2020
16.FUHP "EL-MAR" Mariusz NiezgodaPrzebudowa sieci elektroenergetycznych nn i sn03.07.202016.07.2020
17.EMPIS Sp. Z o.o.Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej  w zakresie określonym w załączniki nr 114.07.202024.07.2020
18.Krak-inż. Sp. z o.o.Dostawa i montaż mostowych kolektorów odwodnieniowych22.07.202011.08.2020
19.VSL POLSKA Sp z o.o.Sprężenia obiektów inżynierskich18.06.202001.07.2020
20.INSTAL-MAT SP. Z O.O. Sp.K.Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, a także budowa kanału technologicznego oraz kabli światłowodowych22.07.202024.08.2020
21.,,TRANS-KOP'' Tomasz ChudyWbudowanie przepustów drogowych22.07.202019.08.2020
22.

Konsorcjum:Slipform sp. zo.o.o (lider)

HASS Sp. zo.o. Sp. K
Wykonanie ścieku trójkątnego monolitycznego, obróbka kratki ściekowej01.07.202004.08.2020
23.

V-BUD" S.C. M. Chudziński, P. Bolanowski

Wykonanie zasypek za obiektami inżynierskimi15.06.202024.08.2020
24.

ART-BRUK Krystian Wywrót

ułożenie kostki betonowej w zakresie określonym w Załączniku 130.07.202011.08.2020

Usługodawcy

1.

Konsorcjum firm: Mp Sp. z o.o. (Lider) oraz Arcadis Sp. z o.o. (Partner)

Kompleksowe sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej

30.01.2109

nd.

2.

MPRB Sp. Zo.o.

Wykonanie Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych

04.02.2019

nd.

3.

Instytut Konsultacyjno-Badawczy GEOCONTROL Sp. z o.o.

Projekt robót geologicznych, dodatek do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projekt robót hydrologicznych, dokumentacja hydrologiczna, Program badań Geotechnicznych, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego

12.03.2019

nd.

4.

Geomind Robert Wańczyk

Kompleksowe wykonanie opracowań środowiskowych

21.03.2019

nd.

5.

G4 Geodezja Sp. z o.o.

Dokumentacja geodezyjna do ZRID, Dokumentacja formalno-prawna dot. gospodarowania nieruchomościami po uzyskaniu ZRID

15.05.2019

nd.

6.

WLC Inżynierowie Sp. z o.o. Sp. K.

Kompleksowe wykonanie: Projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku sanitariatu na MOP oraz projekt budowlany i projekt wykonawczy dla OUD.

03.06.2019

nd.

7.

TELWAY Sp. z o.o.

Opracowanie elementów PB na podstawie koncepcji programowe w zakresie SZR, opracowanie PW w zakresie SRZ wraz ze specyfikacjami oraz przedmiarami robót oraz nadzór autorski

12.07.2019 nd.

8.

MENTOR CONSULTING Sp. z o.o.

Usługa nadzoru przyrodniczego

 

prowadzenie odstraszania ptaków w miejscu planowanej wycinki

13.11.2019

 

15.04.2020

nd.
9.F.H.U.STANISŁAW ŁACHŚwiadczenie usług transportu drogowego towarów02.12.2019nd.
10.TRANSPLAN SP. Z O.O.Usługi transportu drogowego towarów03.12.2019nd.
11.POL-MIEDŹ TRANS Sp. zo.o.Usługi transportowe (transport kolejowy kruszywa)09.12.2019nd.
12.FHU Max-Pol Paweł MROŻEKTransport samochodowy kruszywa z Kopalnii23.01.2020nd.
13.TRANS-MIKE Michał UrbanowskiUsługi przewozu drogowego towarów30.01.2020nd.
14.CORE GROUP SP. Z O.O.Usługi przewozu drogowego towarów04.02.2020nd.
15.USŁUGI ŻURAWIEM SAMOCHODOWYM MACANDER KRZYSZTOFUsługi sprzętowe żurawiem samochodowym04.02.2020nd.
16.CONTSPOL LCCG SP. Z O.O. SP.K.Usługi przewozu drogowego towarów oraz usługi załadowawcze i rozładowawcze05.02.2020nd.
17.MAT-RIK S.C. K.Mateja R.Mateja

Usługi projektowe oraz wdrożenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu

dodaje wykonanie dodatkowych projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu

06.02.2020

15.09.2020

nd.

nd.

18.

Dariusz Swatek SWATTRANS

Usługi przewozu drogowego towarów18.02.2020nd.
19.Ggroup Adrian GogolewskiUsługi przewozu drogowego towarów18.02.2020nd.
20.FIRMA BUDOWLANO-REMONOTOWA AGBUD Agata PolakUsługi polegające na zapewnieniu sprzętu budowlanego20.02.2020nd.
21.TG SECURITY POLSKA SP. ZO.O.Świadczenie usług ochrony26.02.2020nd.
22.P.U.TRANS -USŁUGI Eugeniusz RzeszutekWynajem sprzętu budowlanego(koparko-ładowarka, koparka kołowa)03.03.2020nd.
23.Beton System Sp. z o.o. Sp. kZmieszanie mobilnym węzłem betoniarskim o wydajności 320 ton na godzinę , ze składników dostarczonych przez Wykonawcę mieszanek związanych spoiwem hydrauicznym i ich udostępnienie16.03.2020nd.
24.GEODETA FG Sp. z o.o. Sp. KKompleksowa obsługa geodezyjna13.12.2020 (uzupełnienie 01.04.2020) 
25.ROTO-POLSKA Sp.z o.o.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą04.03.2020nd.
26.TRASAL Jan Tracz, Krzysztof Tracz S.CWynajem sprzętu budowlanego04.03.2020nd.
27.Ramirent S.A.Wynajem drobnego sprzętu budowlanego22.04.2020nd.
28.Hardbet Łukasz MiazgaZapewnienie sprzętu budowlanego wraz z obsługą: HDS 11 ton i usługa koparko - ładowarką23.04.2020nd.
29.F.T.U. TRANSBUILD Sławomir StępieńTransport kruszywa 0-31,5 Bódy-Górno(plac składowy)07.05.2020nd.
30.S.C AUTO-LAND Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Gawron Łukasz i Łukawski TomaszŚwiadczenie usługi przewozu drogowego towarów wraz z usługami załadowawczymi i rozładowywczymi01.06.2020nd.
31."STASZEK" Firma Przewozowa Stanisław WykaŚwiadczenie usługi przewozu drogowego towarów wraz z usługami załadowawczymi i rozładowywczymi01.06.2020nd.
32.HDS TRANSPROT GRZEGORZ NIEZGODAŚwiadczenie usługi przewozu drogowego towarów wraz z usługami załadowawczymi i rozładowywczymi02.06.2020nd.
33.GREG Grzegorz RzeszutekCiągnik+beczka 10 tys litrów, ciągnik+szczotka, samochód 6x6 2 szt, samochód 8x4 8x617.07.2020nd.
34.F.H.U. RZUSTAN

transport materiału nasypowego

Transport kruszywa 0-31,5 Budy-Górno(plac składowy)

23.07.2020

30.07.2020

nd.
35.PUH TRANS-CAG S.C.Transport materiału nasypowego29.07.2020nd.
36.PHU LARGOCiągnik+beczka 8 tys litrów, ciągnik+szczotka29.07.2020nd.
37.M&R Logistic Sp. Z o.o.Transport materiału nasypowego23.07.2020nd.
38.TRANSTOM Tomasz KęskaTransport materiału nasypowego23.07.2020nd.
39.Mularski JacekTransport materiału nasypowego27.07.2020nd.
40.FrezBud Wiesław Barwiński

Wynajem frezarki o szerokości roboczej 1, 1,5, 2, 2,2 m

20.07.2020nd.
41.Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy BHP Ekspert Piotr Majewski

sprawowanie nadzoru  koordynacji BHP na placu budowy

18.09.2020nd.
42.AIMES SP. Z O.O.

Usługi sprzętowe- usługa ciągnikiem z beczką o poj. 8-9 tys. L wraz z obsługą operatora

21.09.2020nd.
43.FHU ADAM KAŁUN

usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x6

23.09.2020nd.
44.

JacaTrans Jacek Łach

DALSZA USŁUGA DLA CORE GROUP SP. Z O.O. 

usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x6

27.08.2020nd.
45.

MAT&MAR Dzwola Mateusz Bielak

DALSZA USŁUGA DLA CORE GROUP SP. Z O.O. 

usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x6

27.08.2020nd.
46.Budospych S.C. Janusz Lelek, Grzegorz Soja

spycharka Caterpillar D6NLGP

koparka kołowa

usługa sprzętowa(spycharki)

18.08.2020

 

03.09.2020

 
nd. 
47. FH-U MARMAG MAREK KUNA usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x624.09.2020  nd.
48. TRANSPORT CIĘŻAROWY MICHAŁ GACEK usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x6 30.09.2020 nd.
49. Firma Handlowo Usługowa JANUSZ NOWOŚWIAT usługa transportowa samochodami cięzarowymi 4-osiowymi o napędach 8x8 oraz8x6 24.09.2020nd. 

Dostawcy

1. 

Kopalnia Granitu Kamienna Góra- Celiny Sp. z o.o.

Dostawa kruszywa (kruszywo drobne-pasek łamany płukany, kruszywo grube-grys) zgodnie z umową.

18.01.2019

nd.

2.

OLA INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Dostawa AMDOR 10 (dodatek do masy bitumicznej)

20.11.2019

nd.

3.Kopalnia Dolomitu S.A. w SandomierzuDostawa mieszanek do podbudowy zasadniczej02.12.2019nd.
4.Cement Ożarów S.ADostawy cementu02.12.2019nd.
5.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.Dostawa kruszywa grubego-GRYS 2/5, 5/8, 8/11 AMFIBOLIT09.12.2019nd.
6.ThyssenKrupp Materials Poland S.A.Dostawa- prefabrykowane zbrojenie konstrukcji budownictwa mostowego14.01.2020nd.
7.RETTENMAIER Polska Sp. Z o.o.Dostawa VIATOP PREMIUM18.12.2019nd.
8.NORDKALK SP. Z O.O.Dostawa mączki wapiennej23.01.2020nd.
9.Tartak-Górno Krudysz Tomasz i wspólnicy sp.jDostawa wyrobów tartaczych (paliki, deski)02.03.2020nd.
10.Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET" S.A. w KielcachDostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych10.03.2020nd.
11.Firma Handlowo-Usługowa Stanisław ŁachDostawa kruszyw (piasek i pospółka)16.03.2020nd.
12.Przedsiębiorstwo elementów budowlanych "FABET"S.A.Dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych (23PZM)16.03.2020nd.
13.ULMA Construccion  Polska S.A.Dzierżawa deskowań01.04.2020nd.
14.Ankra Sp.z.o.o.Dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych polimero-betonowych06.04.2020nd.
15.LHOIST Bukowa Sp. z o.o.Dostawa proviacal ST,LB30C,LB5029.04.2020nd.
16.WARTER POLYMERS Sp. z o.oDostawa geomembrany HDPE gładkiej gr.1,5 mm oraz geomembrany HDPE kubełkowej o gramaturze 500 g/m2 i wys. Wytłoczeń 8 mm27.05.2020nd.
17.Alpida Sp. z o.o.Dostawa galanterii granitowej: krawężniki kostka i obrzeża granitu04.06.2020nd.
18.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART.-WIK Sp. z o.o.Dostawa kruszywa naturalnego/łamanego  (piasek nasypowy,pospółka)22.06.2020nd.
19.STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. J.Dostarczenie betonu wraz z usługą pompowania23.06.2020nd.
20.F.H. SMĘTEK Zdzisława SmętekDostawa sklejki na potrzeby ciesielskie przy obiektach inżynierskich02.07.2020nd.
21.ADA-GRANIT Dariusz KusiakDostawa wyrobów kamiennych ciętych i łupanych29.07.2020nd.
22.PGP BAZALT S.A. W WILKOWIEDostawa kruszywa drobnego - piasek łamany 0/201.07.2020nd.
23.MOSTY ŁÓDŹ S.A.Dostawa prefabrykowanych strunobetonowych belek ustroju nośnego typu T10.08.2020nd.
24.Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ,,BETMAR"- Miazga MarekDostawa betonu12.08.2020nd.
25.ViaCon Polska Sp. z o.o.Dostawa przepustów13.08.2020nd.
26.MACCAFERRI Polska Sp. z.o.o.Dostawa elementów ścian oporowych w technologii konstrukcji gruntu zbrojonego Macres13.08.2020nd.
27.PLASTIMEX Sp. z o.o.Dostawa rur PP SN801.09.2020nd.
28.PPHU MARLUK Marzec ŁukaszDostawa płyt drogowych typu MON 300x150x1509.09.2020nd.
29.Polskie  Składy Armatury Sp. zo.o.zamówienie rur drenarskich24.09.2020nd.
30.POLBRUK S.A.dostawa krawężników betonowych 20x30x100cm, obrzeży betonowych 8x30x100cm, kostka betonowa gr.6 cm szara Holland28.09.2020nd.

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl