Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

2. Informacja dla Podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji drogowych GDDKiA

3. Spotkania z podwykonawcami w roku 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje o kolejnych planowanych spotkaniach z podwykonawcami robót na realizowanych kontraktach. Rzeszowski Oddział GDDKiA informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami robót.

Spotkania organizowane będą cyklicznie w ramach tak zwanych "Otwartych Drzwi" w siedzibie Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49c w sali konferencyjnej (pierwsze piętro).

Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców przedstawia się następująco:

 Lp. Data spotkaniaGodzina rozpoczęcia
 1. 01.02.201914:00
 2. 01.03.2019 14:00 
 3. 29.03.201914:00
 4. 26.04.2109 14:00 
 5. 31.05.2019 14:00 
 6. 28.06.2019 14:00 
 7. 26.07.2019 14:00 
 8. 30.08.2019 14:00 
9.27.09.201914:00
10.25.10.201914:00
11.29.11.201914:00
1227.12.201914:00

 

4. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców


PODWYKONAWCY

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

-

-

-

-

Usługodawcy

1.

Konsorcjum firm: Mp Sp. z o.o. (Lider) oraz Arcadis Sp. z o.o. (Partner)

Kompleksowe sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej

30.01.2109

nd.

2.

MPRB Sp. Zo.o.

Wykonanie Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych

04.02.2019

nd.

3.

Instytut Konsultacyjno-Badawczy GEOCONTROL Sp. z o.o.

Projekt robót geologicznych, dodatek do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projekt robót hydrologicznych, dokumentacja hydrologiczna, Program badań Geotechnicznych, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego

12.03.2019

nd.

4.

Geomind Robert Wańczyk

Kompleksowe wykonanie opracowań środowiskowych

21.03.2019

nd.

5.

G4 Geodezja Sp. z o.o.

Dokumentacja geodezyjna do ZRID, Dokumentacja formalno-prawna dot. gospodarowania nieruchomościami po uzyskaniu ZRID

15.05.2019

nd.

6.

WLC Inżynierowie Sp. z o.o. Sp. K.

Kompleksowe wykonanie: Projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku sanitariatu na MOP oraz projekt budowlany i projekt wykonawczy dla OUD.

03.06.2019

nd.

7.

TELWAY Sp. z o.o.

Opracowanie elementów PB na podstawie koncepcji programowe w zakresie SZR, opracowanie PW w zakresie SRZ wraz ze specyfikacjami oraz przedmiarami robót oraz nadzór autorski

12.07.2019 nd.

8.

MENTOR CONSULTING Sp. z o.o.

Usługa nadzoru przyrodniczego

13.11.2019nd.
9.F.H.U.STANISŁAW ŁACHŚwiadczenie usług transportu drogowego towarów02.12.2019nd.
10.TRANSPLAN SP. Z O.O.Usługi transportu drogowego towarów03.12.2019nd.
11.POL-MIEDŹ TRANS Sp. zo.o.Usługi transportowe (transport kolejowy kruszywa)09.12.2019nd.
12.FHU Max-Pol Paweł MROŻEKTransport samochodowy kruszywa z Kopalnii23.01.2020nd.
13.TRANS-MIKE Michał UrbanowskiUsługi przewozu drogowego towarów30.01.2020nd.
14.CORE GROUP SP. Z O.O.Usługi przewozu drogowego towarów04.02.2020nd.
15.USŁUGI ŻURAWIEM SAMOCHODOWYM MACANDER KRZYSZTOFUsługi sprzętowe żurawiem samochodowym04.02.2020nd.
16.CONTSPOL LCCG SP. Z O.O. SP.K.Usługi przewozu drogowego towarów oraz usługi załadowawcze i rozładowawcze05.02.2020nd.
17.MAT-RIK S.C. K.Mateja R.MatejaUsługi projektowe oraz wdrożenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu06.02.2020nd.

Dostawcy

1. 

Kopalnia Granitu Kamienna Góra- Celiny Sp. z o.o.

Dostawa kruszywa (kruszywo drobne-pasek łamany płukany, kruszywo grube-grys) zgodnie z umową.

18.01.2019

nd.

2.

OLA INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Dostawa AMDOR 10 (dodatek do masy bitumicznej)

20.11.2019

nd.

3.Kopalnia Dolomitu S.A. w SandomierzuDostawa mieszanek do podbudowy zasadniczej02.12.2019nd.
4.Cement Ożarów S.ADostawy cementu02.12.2019nd.
5.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.Dostawa kruszywa grubego-GRYS 2/5, 5/8, 8/11 AMFIBOLIT09.12.2019nd.
6.ThyssenKrupp Materials Poland S.A.Dostawa- prefabrykowane zbrojenie konstrukcji budownictwa mostowego14.01.2020nd.
7.RETTENMAIER Polska Sp. Z o.o.Dostawa VIATOP PREMIUM18.12.2019nd.
8.NORDKALK SP. Z O.O.Dostawa mączki wapiennej23.01.2020nd.

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl