Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

2. Informacja dla Podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji drogowych GDDKiA

3. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców


PODWYKONAWCY

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

Beton System Sp. z o.o. Sp.K

Ulepszenie warst nasypu i wykonanie warstw konstrukcyjnych i wartsw podłoża

20.12.2019

03.01.2020

2.

SOLEY SP.Z O.O.

Dostawa i wykonanie wzmocnienia gruntu w zakresie pod fundamentami

27.04.2020

07.05.2020

3.

KONSORCJUM: TELWAY Sp. z o.o.(lider); CAT Traffic Sp. z o.o.;  P.H.U”TELSAT” Grzegorz Kawka;  Trax Elektonik A. Moryc, M. Tomecki, L.Tuszyński Sp. J.; APM PRO Sp. z o.o.

Dostawa i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przygotowaniem projektu technologicznego

08.04.2020

30.04.2020

4.

Zakład Usług Leśnych "CENTROLAS"Józef Ziemiański

Wycinka i karczowanie drzew i krzewów (z odwozem) w tym pozostawienie części karpiin oraz zrębów na potrzeby kontraktu

18.03.2020

02.06.2020

5.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie

Przebudowa rowów melioracyjnych (bez przepustów) wraz z umocnieniem oraz przebudowa drenów rolniczych zgodnie z załącznikiem nr 1

18.05.2020

22.05.2020

6."OLAN POŁUDNIE" Sp.z o.o.Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie na pasach technologicznych03.06.202016.06.2020
7.KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.Dostawa i montaż łożysk elastomerowych i garnkowych11.05.202010.06.2020
8.Hydromost-Invest Baran MariuszWykonanie izolacji termozgrzewalnej na obiektach inżynierskich29.05.202001.07.2020
9.Józef Stopyra Firma Handlowo-Usługowa A&JZasypanie wykopów i nasypy wraz z zagęszczeniem18.06.202001.07.2020
10.MDL SYSTEM SP. ZO.O.Kompleksowe wykonanie i demontaż przyłączy budowlanych do obiektów inżynierskich10.06.202002.07.2020
11.Usługi Remontowo-Budowlane Ignacy KołodziejWykonanie robót żelbetowych na obiektach inżynierskich10.06.202002.07.2020
12.AIMES Sp. z o.o.Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem -gruntem nieprzepuszczalnych16.06.202002.07.2020
13.MD TECHNOLOGIE Sp. z o.o.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką odporną nachlorki o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań, nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych26.06.202007.07.2020
14.Firma Budowlana KRAP-BUD Krzysztof Rutana Sp. J.Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich WD-36,WD-38,WD-42,WD-4401.07.202016.07.2020
15."ŻELBUD" Michał ŻelazoMontaż zbrojenia w elementach żelbetowych obiektów inżynierskich08.07.202016.07.2020
16.FUHP "EL-MAR" Mariusz NiezgodaPrzebudowa sieci elektroenergetycznych nn i sn03.07.202016.07.2020
17.EMPIS Sp. Z o.o.Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej  w zakresie określonym w załączniki nr 114.07.202024.07.2020
18.Krak-inż. Sp. z o.o.Dostawa i montaż mostowych kolektorów odwodnieniowych22.07.202011.08.2020
19.VSL POLSKA Sp z o.o.Sprężenia obiektów inżynierskich18.06.202001.07.2020
20.INSTAL-MAT SP. Z O.O. Sp.K.Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, a także budowa kanału technologicznego oraz kabli światłowodowych22.07.202024.08.2020
21.,,TRANS-KOP'' Tomasz ChudyWbudowanie przepustów drogowych22.07.202019.08.2020
22.

Konsorcjum:Slipform sp. zo.o.o (lider)

HASS Sp. zo.o. Sp. K
Wykonanie ścieku trójkątnego monolitycznego, obróbka kratki ściekowej01.07.202004.08.2020

Usługodawcy

1.

Konsorcjum firm: Mp Sp. z o.o. (Lider) oraz Arcadis Sp. z o.o. (Partner)

Kompleksowe sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej

30.01.2109

nd.

2.

MPRB Sp. Zo.o.

Wykonanie Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych

04.02.2019

nd.

3.

Instytut Konsultacyjno-Badawczy GEOCONTROL Sp. z o.o.

Projekt robót geologicznych, dodatek do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projekt robót hydrologicznych, dokumentacja hydrologiczna, Program badań Geotechnicznych, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego

12.03.2019

nd.

4.

Geomind Robert Wańczyk

Kompleksowe wykonanie opracowań środowiskowych

21.03.2019

nd.

5.

G4 Geodezja Sp. z o.o.

Dokumentacja geodezyjna do ZRID, Dokumentacja formalno-prawna dot. gospodarowania nieruchomościami po uzyskaniu ZRID

15.05.2019

nd.

6.

WLC Inżynierowie Sp. z o.o. Sp. K.

Kompleksowe wykonanie: Projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku sanitariatu na MOP oraz projekt budowlany i projekt wykonawczy dla OUD.

03.06.2019

nd.

7.

TELWAY Sp. z o.o.

Opracowanie elementów PB na podstawie koncepcji programowe w zakresie SZR, opracowanie PW w zakresie SRZ wraz ze specyfikacjami oraz przedmiarami robót oraz nadzór autorski

12.07.2019 nd.

8.

MENTOR CONSULTING Sp. z o.o.

Usługa nadzoru przyrodniczego

 

prowadzenie odstraszania ptaków w miejscu planowanej wycinki

13.11.2019

 

15.04.2020

nd.
9.F.H.U.STANISŁAW ŁACHŚwiadczenie usług transportu drogowego towarów02.12.2019nd.
10.TRANSPLAN SP. Z O.O.Usługi transportu drogowego towarów03.12.2019nd.
11.POL-MIEDŹ TRANS Sp. zo.o.Usługi transportowe (transport kolejowy kruszywa)09.12.2019nd.
12.FHU Max-Pol Paweł MROŻEKTransport samochodowy kruszywa z Kopalnii23.01.2020nd.
13.TRANS-MIKE Michał UrbanowskiUsługi przewozu drogowego towarów30.01.2020nd.
14.CORE GROUP SP. Z O.O.Usługi przewozu drogowego towarów04.02.2020nd.
15.USŁUGI ŻURAWIEM SAMOCHODOWYM MACANDER KRZYSZTOFUsługi sprzętowe żurawiem samochodowym04.02.2020nd.
16.CONTSPOL LCCG SP. Z O.O. SP.K.Usługi przewozu drogowego towarów oraz usługi załadowawcze i rozładowawcze05.02.2020nd.
17.MAT-RIK S.C. K.Mateja R.MatejaUsługi projektowe oraz wdrożenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu06.02.2020nd.
18.

Dariusz Swatek SWATTRANS

Usługi przewozu drogowego towarów18.02.2020nd.
19.Ggroup Adrian GogolewskiUsługi przewozu drogowego towarów18.02.2020nd.
20.FIRMA BUDOWLANO-REMONOTOWA AGBUD Agata PolakUsługi polegające na zapewnieniu sprzętu budowlanego20.02.2020nd.
21.TG SECURITY POLSKA SP. ZO.O.Świadczenie usług ochrony26.02.2020nd.
22.P.U.TRANS -USŁUGI Eugeniusz RzeszutekWynajem sprzętu budowlanego(koparko-ładowarka, koparka kołowa)03.03.2020nd.
23.Beton System Sp. z o.o. Sp. kZmieszanie mobilnym węzłem betoniarskim o wydajności 320 ton na godzinę , ze składników dostarczonych przez Wykonawcę mieszanek związanych spoiwem hydrauicznym i ich udostępnienie16.03.2020nd.
24.GEODETA FG Sp. z o.o. Sp. KKompleksowa obsługa geodezyjna13.12.2020 (uzupełnienie 01.04.2020) 
25.ROTO-POLSKA Sp.z o.o.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą04.03.2020nd.
26.TRASAL Jan Tracz, Krzysztof Tracz S.CWynajem sprzętu budowlanego04.03.2020nd.
27.Ramirent S.A.Wynajem drobnego sprzętu budowlanego22.04.2020nd.
28.Hardbet Łukasz MiazgaZapewnienie sprzętu budowlanego wraz z obsługą: HDS 11 ton i usługa koparko - ładowarką23.04.2020nd.
29.F.T.U. TRANSBUILD Sławomir StępieńTransport kruszywa 0-31,5 Bódy-Górno(plac składowy)07.05.2020nd.
30.S.C AUTO-LAND Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Gawron Łukasz i Łukawski TomaszŚwiadczenie usługi przewozu drogowego towarów wraz z usługami załadowawczymi i rozładowywczymi01.06.2020nd.
31."STASZEK" Firma Przewozowa Stanisław WykaŚwiadczenie usługi przewozu drogowego towarów wraz z usługami załadowawczymi i rozładowywczymi01.06.2020nd.
32.HDS TRANSPROT GRZEGORZ NIEZGODAŚwiadczenie usługi przewozu drogowego towarów wraz z usługami załadowawczymi i rozładowywczymi02.06.2020nd.
33.GREG Grzegorz RzeszutekCiągnik+beczka 10 tys litrów, ciągnik+szczotka, samochód 6x6 2 szt, samochód 8x4 8x617.07.2020nd.
34.F.H.U. RZUSTAN

transport materiału nasypowego

Transport kruszywa 0-31,5 Budy-Górno(plac składowy)

23.07.2020

30.07.2020

nd.
35.PUH TRANS-CAG S.C.Transport materiału nasypowego29.07.2020nd.
36.PHU LARGOCiągnik+beczka 8 tys litrów, ciągnik+szczotka29.07.2020nd.
37.M&R Logistic Sp. Z o.o.Transport materiału nasypowego23.07.2020nd.
38.TRANSTOM Tomasz KęskaTransport materiału nasypowego23.07.2020nd.
39.Mularski JacekTransport materiału nasypowego27.07.2020nd.
40.FrezBud Wiesław Barwiński

Wynajem frezarki o szerokości roboczej 1, 1,5, 2, 2,2 m

20.07.2020nd.

Dostawcy

1. 

Kopalnia Granitu Kamienna Góra- Celiny Sp. z o.o.

Dostawa kruszywa (kruszywo drobne-pasek łamany płukany, kruszywo grube-grys) zgodnie z umową.

18.01.2019

nd.

2.

OLA INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Dostawa AMDOR 10 (dodatek do masy bitumicznej)

20.11.2019

nd.

3.Kopalnia Dolomitu S.A. w SandomierzuDostawa mieszanek do podbudowy zasadniczej02.12.2019nd.
4.Cement Ożarów S.ADostawy cementu02.12.2019nd.
5.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Ogorzelec Sp. z o.o.Dostawa kruszywa grubego-GRYS 2/5, 5/8, 8/11 AMFIBOLIT09.12.2019nd.
6.ThyssenKrupp Materials Poland S.A.Dostawa- prefabrykowane zbrojenie konstrukcji budownictwa mostowego14.01.2020nd.
7.RETTENMAIER Polska Sp. Z o.o.Dostawa VIATOP PREMIUM18.12.2019nd.
8.NORDKALK SP. Z O.O.Dostawa mączki wapiennej23.01.2020nd.
9.Tartak-Górno Krudysz Tomasz i wspólnicy sp.jDostawa wyrobów tartaczych (paliki, deski)02.03.2020nd.
10.Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "SIBET" S.A. w KielcachDostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych10.03.2020nd.
11.Firma Handlowo-Usługowa Stanisław ŁachDostawa kruszyw (piasek i pospółka)16.03.2020nd.
12.Przedsiębiorstwo elementów budowlanych "FABET"S.A.Dostawa prefabrykowanych przepustów skrzynkowych (23PZM)16.03.2020nd.
13.ULMA Construccion  Polska S.A.Dzierżawa deskowań01.04.2020nd.
14.Ankra Sp.z.o.o.Dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych polimero-betonowych06.04.2020nd.
15.LHOIST Bukowa Sp. z o.o.Dostawa proviacal ST,LB30C,LB5029.04.2020nd.
16.WARTER POLYMERS Sp. z o.oDostawa geomembrany HDPE gładkiej gr.1,5 mm oraz geomembrany HDPE kubełkowej o gramaturze 500 g/m2 i wys. Wytłoczeń 8 mm27.05.2020nd.
17.Alpida Sp. z o.o.Dostawa galanterii granitowej: krawężniki kostka i obrzeża granitu04.06.2020nd.
18.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART.-WIK Sp. z o.o.Dostawa kruszywa naturalnego/łamanego  (piasek nasypowy,pospółka)22.06.2020nd.
19.STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. J.Dostarczenie betonu wraz z usługą pompowania23.06.2020nd.
20.F.H. SMĘTEK Zdzisława SmętekDostawa sklejki na potrzeby ciesielskie przy obiektach inżynierskich02.07.2020nd.
21.ADA-GRANIT Dariusz KusiakDostawa wyrobów kamiennych ciętych i łupanych29.07.2020nd.
22.PGP BAZALT S.A. W WILKOWIEDostawa kruszywa drobnego - piasek łamany 0/201.07.2020nd.
23.MOSTY ŁÓDŹ S.A.Dostawa prefabrykowanych strunobetonowych belek ustroju nośnego typu T10.08.2020nd.
24.Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ,,BETMAR"- Miazga MarekDostawa betonu12.08.2020nd.
25.ViaCon Polska Sp. z o.o.Dostawa przepustów13.08.2020nd.
26.MACCAFERRI Polska Sp. z.o.o.Dostawa elementów ścian oporowych w technologii konstrukcji gruntu zbrojonego Macres13.08.2020nd.
27.PLASTIMEX Sp. z o.o.Dostawa rur PP SN801.09.2020nd.
28.PPHU MARLUK Marzec ŁukaszDostawa płyt drogowych typu MON 300x150x1509.09.2020nd.

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl